FÖRSTASIDA      BIOVÄRMETJÄNSTER      PELLETFÖRSÄLJNING      KONTAKTINFORMATION      ENGINEERING

ISC Bioheat träpelletar

Träpelletar är ett tryggt bränsle som har framställts av förnybara råvaror och som är lätt att använda i både privata hem och stora värmekraftverk. Träpelletar kan ersätta fossila bränslen, såsom olja och stenkol, och är dessutom ett mycket konkurrenskraftigt bränsle vid värmeproduktion. Vi levererar pelletar till företag, den offentliga sektorn och husbolag enligt överenskommelse.

Leveranser

- Med lastbil eller långtradare
- Påfyllning genom inblåsning
- Bulkgods

Priser

- Enligt överenskommelse

Hör dig för om våra konkurrenskraftiga träpelletleveranser!

Matts Kempe

Tfn 040 766 2614
matts.kempe@isconsults.fi

Copyright © ISC Bioheat Oy   |   Hästbölentie 260   |   08700 LOHJA   |   FO-nummer 1079636-4